Sekcja Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Spotkanie organizacyjne Sekcji Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

2019-11-07

W czwartek 7.11.2019 odbyło się spotkanie organizacyjne Sekcji Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów.

Podczas spotkania podsumowana została działalność Sekcji w ubiegłym roku akademickim oraz przedstawione zostały plany na obecny rok.

Karol Michalczuk

Sekcja Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej