Sekcja Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

IV Przegląd Małych Form Artystycznych o tematyce zimowej

2020-01-20

Studenci pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej koła naukowego pedagogów, pod kierunkiem dr Elżbiety Wieczór zorganizowali już czwarty przegląd artystyczny kierowany do dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy i miasta Toruń. 16 stycznia br. w klubie UMK "Od Nowa" dzieci zaprezentowały utwory muzyczne, inscenizacje, wiersze, musicale.

Poziom spotkania był bardzo wysoki, a dzieci zaprezentowały kulturę godną uniwersytetu. Były dyplomy, podziękowania i upominki - bałwanki przygotowane samodzielnie przez studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, za co ogromnie wszystkim dziękujemy. Wydarzenie miało także charakter medialny i wpisuje się w tradycję integracji środowiska akademickiego ze środowiskiem edukacyjnym. Dziękujemy Władzom WFiNS oraz INP za możliwość realizacji wydarzenia.

Karol Michalczuk

Sekcja Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej