Sekcja Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Szlachetna Paczka

2019-12-02

Po raz kolejny Sekcja Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej włącza się czynnie w jeden z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce - Szlachetną Paczkę.

Do Szlachetnej Paczki włączane są Rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych.

W tym roku pomagamy Pani Laurze, która samotnie wychowuje 3-letniego synka Stasia.

Karol Michalczuk

Sekcja Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej