Sekcja Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

III Przegląd Małych Form Artystycznych

2019-01-11

Sekcja Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej wraz z Katedrą Edukacji Dziecka zorganizowała po raz trzeci Przegląd Małych Form Artystycznych o tematyce bożonarodzeniowej i zimowej z udziałem dzieci toruńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Na spotkaniu 11 stycznia br. w Klubie Pracy Twórczej "Od Nowa" gościliśmy Panią Kurator Oświaty mgr Marię Mazurkiewicz oraz Panią Dyrektor Wydziału Edukacji mgr Annę Łukaszewską. Przegląd otworzyła Pani Dziekan prof. Agnieszka Wałęga. Opiekunami wydarzenia były: dr Elżbieta Wieczór, dr Monika Kamper-Kubańska, dr Patrycja Brudzińska.

Karol Michalczuk

Sekcja Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej