Sekcja Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

O nas

Sekcja Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów funkcjonuje przy Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu od 2009 roku.

Zakres zainteresowań członków Sekcji skupia się wokół koncepcji pedagogicznych, które dotyczą procesu wychowania i nauczania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ich funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społeczno-moralnego.

Aktywne uczestnictwo w pracy Sekcji Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej stwarza jej członkom warunki do pogłębiania wiedzy z zakresu pedagogiki wczesnej, umożliwia podnoszenie kompetencji, rozbudza zainteresowanie pracą naukową i badawczą oraz uczy współpracy z organizacjami i instytucjami, które działają na rzecz opieki, wychowania i kształcenia.

Studenci Sekcji przyłączają się aktywnie do akcji charytatywnych, biorą udział w konferencjach naukowych, spotkaniach i warsztatach. Zajmują się także organizacją warsztatów i spotkań dla studentów oraz włączają się w organizację wielu wydarzeń w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu.

Dzięki aktywnemu uczestnictwu w pracach Sekcji student ma możliwości rozwijania swoich zainteresowań i pasji, poszerzania i aktualizowania wiedzy, uczestnictwa w konferencjach oraz innych wydarzeniach naukowych.

 

Strona Sekcji: www.ppiw.umk.pl

E-mail: ppiw@stud.umk.pl

Zarząd Sekcji: Julita Gruntkowska, Weronika Jeziorowska, Karol Michalczuk, Grzegorz Rogalski

Opiekun naukowy: dr Elżbieta Wieczór, ewieczor@umk.pl

Sekcja Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej